Spajanje na DDWireless

Kako se spojiti na DDWireless?

Ovisno o tome, koji operativni sustav, te koje mrežne alate imate instalirane, sustav sam pronalazi trenutno aktive pristupne točke i na njih se spaja automatski.

Stekovinom statusa člana udruge DDWireless, svaki član dobiva IP adresu, te username i password na korištenje mrežnih resursa.

Ovaj mali tutorijal dat će vam osnovne informacije, kako se jednostavno spojiti na našu mrežu i kako koristiti mrežne resurse koristeći Windows XP operativne sustave.

Krenimo redom:

1. Moramo provjerimo, dali je wlan kartica u računalu instalirana i spremna za korištenje. Kako to provjeriti? Kliknite desnu tipku miša ma ikonu My Computer i odaberite Properties. trebali bi dobiti prozor System Properies.

2. U otvorenom prozoru kliknite na Hardvare, pa zatim na Device Manager, te pogledajte pod Network Adapters, koje mrežne adaptere imate već instalirane. Ako imate nešto puput Wlan PCI, Wireless PCI Apater, D-Link 54 wireless, Ralink Rt2500 itd., čestitamo, wireless kartica je već instalirana.

to bi trebalo izgledati kao ovo na slici. Ako ništa ne piše, morat ćete sami instalirati bežičnu mrežnu karticu.

Zbog specifičnosti karica, najbolje je konzultirati priručnik dobiven uz karticu, tako da u to ovdje nećemo ulaziti.

3. Kad ste se uvjerili da je kartica instalirana, uz uvjet da je kartica spojena na antenu kablom, prvo što je potrebno je provjeriti dali imate signal. to se radi programom NetStumbler, kojeg možete pronaći u našoj download sekciji. Program je potrebno instalirati i pokrenuti. Program će pokazati informacije o aktivnim pristupnim točama, s jačinom signala, količinom šuma, te kvalitetu veze. Ako niste zadovoljni kvalitetom veze, tj ako veza puca, morat ćete, ili premijesiti antenu na drugo mjesto ili nabaviti bolju antenu. Uzmimo da je signal odličan. tada prelazimo na 4. korak.

4. Korak je podešavanje wlan adaptera, tj tCP/IP protokola. Nakon instalacije mrežnog adaptera, Windows operativni sustav sam kreira mrežnu vezu. Da bi se uvjerili da je to tako: desni klik na My Network Places, pa View Network Connections. tu bi se morala nalaziti kreirana wireless mrežna veza. Klikom na desnu tipku miša na vezu Wireless Network Connection odabiremo Properties. Iz popisa odaberemo tCP/IP settings i kliknemo na Properties. Odaberemo Manual IP adress i upišemo postavke dobivene od DDWireless udruge. Potvrđujemo klikom na OK, i zatvaramo prozore. Kliknite na sliku za uvećanje, da bi vidjeli detaljan prikaz prozora, te primjer postavki.

5. U donjem desnom kutu trebala bi vam se pojaviti ikonica statusa aktivnosti bežične mreže.

Ako je prekrižena, to znači da niste spojeni ni na jednu pristupnu točku. Kako bi se spojili potrebno je kliknuti na ikonicu mreže, te odabrati "View avalible wireless networks".

Windows sustav će potražiti aktivne pristupne točke te nakon pronalaska izbaciti ovakav prozor. Windows se automatski spaja na pristupnu točku osim ako to nije drugačije zadano.

5. Ako već niste spojeni, iz popisa odaberete AP tRG -Donja Dubrava, kliknete na Connect, pričekajte trenutak i to je to. Spojeni ste na DDWireless mrežu.

Kako to provjeriti? Kliknite u donjem desnom kutu na ikonicu Wireless Network Connection i trebali bi dobiti statusni prozor, poput ovog na slici.

I što dalje? Možete raditi svašta. Najbolje je da ponajprije instalirate BORGChat.

to je program za komunikaciju kojeg koriste članovi DDWireless mreže, a koji se nalazi u sklopu naše download sekcije.

Pričajte sa našim članovima i razjasnite sve nedoumice, da bi lako i bez previše muke koristili mrežu DDWireless.

to je sve, želim uspješno korištenje DDWireles mreže.